SERENDIPITY IXORA AGM 2014

The Serendipity Ixora Annual General Meeting of Shareholders in 2014 was held on Wednesday 11 June 2014.

Location: Berns Salonger, Berzelii Park i Stockholm
Time: 18:30

Download all documents (zip-file)

All documents one by one:
Annual Report 2013
Notice of meeting (Kallelse)
Power of attorney (Fullmakt
Förslag till ärenden och dagordning
Styrelsens yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen
Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen
Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen
Revisorsyttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen