NewsSerendipity-grundarna intervjuas i Tidningen t:

Serendipity-grundarna Saeid Esmaeilzadeh och Ashkan Pouya intervjuas i det senaste numret av Tidningen t:

tidningen t

Utdrag ur artikeln “Bolagsbyggarna som hoppas på oväntade vändningar”:

“Serendipity satsar egentligen sällan på enskilda upptäckter – istället sker satsningarna indirekt på ett team av personer eller en kunskapsmassa som den gruppen har.
Enligt flera av bolagets offentliga bokslut har det gått bra. Serendipity har haft en konstant tillväxt och inte ett enda förlustår sedan starten för tolv år sedan.
Till stöd för framgången har Serendipitys bolag ett antal modeller för hur de ska jobba. Modellerna, eller snarare kulturerna och affärsprocesserna, har prövats fram av Saeid Esmaeilzadeh och Ashkan Pouya genom åren, berättar de. Det handlar helt enkelt om empiriskt arbete, guidat av en känsla för risker”.

Läs hela artikeln här: http://bit.ly/1oUwvjs